SPECIALISTA V PÉČI O ZUBY A TĚLO
Chcete poradit?
800 10 50 50

Semináře

Stabilizace zubní náhrady pomocí systému dentálních miniimplantátů

 

Datum a čas konání: pátek 16.11.2018 od 13:00 do 18:30 hod.

 

Místo konání akce: posluchárna a výukové centrum Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV Praha, Šrobárova 50, Praha 10, PAVILON X

Cena bez DPH: 5490,00 Kč
 

Přednášející: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

 

Program:

12:30 až 13:00 Registrace a prezence účastníků

 

13:00 až 14:30 Teoretická část I.

• Situace na trhu s dentálními implantáty

• Miniimplantáty versus konvenční zubní implantáty

• Miniimplantáty - historie, vývoj, princip,

indikace, kontraindikace

• Systém miniimplantátů - představení systému, klinická data o systému

• Systém miniimplantátů - diagnóza a výběr implantátu

 

14:30 až 15:00 Přestávka s kávou a občerstvením

 

15:00 až 15:30 Teoretická část II.

• Chirurgický protokol krok za krokem pro horní i dolní čelist

• Protetický protokol krok za krokem

• Atypické indikace systému miniimplantátů

• Klinické ukázky

• Diskuze

 

15:30 až 16:00 Přestávka s kávou a občerstvením

 

16:00 až 17:00 Praktická část I.

• Implantace - nácvik práce se systémem na prasečí čelisti

 

Přestávka dle potřeby

 

17:15 až 18:30 Praktická část II.

• Implantace - zhotovení funkčního protetického modelu s implantáty

 

18:30 až 19:00 Diskuze, závěr

 

 Bodové ohodnocení: 5 kreditů ČSK