Termín: 26. dubna v 19:00
Délka: 165 min
Kredity ČSK: 2 kredity  - Pro získání kreditů prosíme členy ČSK o uvedení Vašeho IKC hned za příjmení při vyplňování registračního formuláře (IKC - Identifikační kód člena ČSK) a je nutné školení absolvovat v celé jeho délce.
Cena: ZDARMA
Přednášející: Dr. Martin Janda / Dr. Ian Dunn / prof. Francesco D’Aiuto
Jazyk: Angličtina
Záznam s tlumočením do českého jazyka bude k dispizici do 14 dní po uskutečenění živého webináře. Pokud chcete dostat odkaz na tlumočený záznam, je NUTNÉ SE REGISTROVAT ZDE.
Kontakt: Máte-li jakékoliv otázky, napište nám na e-mail profimed@profimed.cz
 

Zaregistrujte se zde na první TePe Share sympozium pro stomatology, dentální hygienistky a studenty stomatologie.

Prvních 300 registrovaných účastníků získá balíček produktů TePe v hodnotě 500 Kč.

Získejte přehled o nových postupech, „best practice“ a diskutujte s odborníky:

  • Dr. Martin Janda – Estetika a přístupnost: Klíč pro optimální design suprakonstrukce
  • Dr. Ian Dunn – Vliv orální hygieny
  • Prof. Francesco D’Aiuto – Parodontitida a diabetes. Dva různé pohledy?

 

Jak se zaregistrovat

Přihlašte se zde. Poté obdržíte potvrzovací e-mail s informacemi, jak se TePe Share sympozia zúčastnit. Pokud vám e-mail nedorazí, zkontrolujte si prosím složku se spamem. Všem registrovaným bude zaslán video záznam celého sympozia.

Curriculum

Začínáme v 19.00 CEST přivítáním našeho hosta a průvodce sympoziem, Dr. Claese Virdeborna, DDS, specialisty v oboru parodontologie. Poté si vyslechnete 3 přednášky zakončené diskuzí. Na závěr proběhne panelová diskuse mezi přednášejícími pod vedením Dr. Virdeborna.

 

Časový harmonogram:

19:00 Úvodní slovo a celým večerem provází: Dr. Claese Virdeborn, DDS, specialista parodontologie.

19:05 Estetika a přístupnost: Klíč pro optimální design suprakonstrukce / Dr. Martin Janda, DDS, MSc, PhD, specialista zubní protetiky

19:45 Diskuze

19:55 Vliv ústní hygieny / Dr. Ian Dunn BChD, MFGDP (UK), MSc (Perio)

20:35 Diskuze

20:45 Parodontitida a diabetes. Dva různé pohledy? / Dr Francesco D’Aiuto DMD, MClinDent (parodontologie a implantologie), PhD, MRD RCS (Eng) RCPS (Glasg), FDS RCPS (Glasg) 

21:25  Panelová diskuse / Vaše dotazy můžete zasílat během přednášek. Na závěr večer proběhne panelová diskuze přednášejících, kterou povede Dr. Claes Virdeborn.

21:45 Závěr

 

Přednáška v 19:05

Estetika a přístupnost zároveň: klíč pro optimální design suprakonstrukce

Zubní implantáty se staly běžnou součástí léčby kompletního nebo parciálního edentulismu. Díky desetiletím výzkumu a vývoje se zubní náhrady kotvené implantáty staly široce využívanou metodou. Ošetřujeme více a více pacientů s komplexní situací. Zároveň pacienti očekávají co nejlepší estetický výsledek.

Vysoké procento implantátů s diagnostikovanou perimukositidou a periimplantitidou je úměrné  nepřístupnosti nebo nemožnosti čištění vhodnými pomůckám ústní hygieny.  Víme též, že cementované rekonstrukce jsou často provázené periimplantitidou v důsledku neodstraněných přebytků cementu. V přednášce si ukážeme, jak spojit estetiku a přístupnost pro čištění. Jak navrhnout optimální design suprakonstrukce a jak zabránit přebytku cementu, aby byly nastaveny podmínky pro dobrou orální hygienu.

Seznamte se s Dr. Martin Janda, DDS, MSc, PhD, specialistou zubní protetiky:

Dr. Janda promoval jako zubní lékař na univerzitě ve švédském Malmö v roce 1999. Následně v roce 2005 dokončil na stejné univerzitě doktorát, ve kterém se věnoval různým aspektům dentálních informačních technologií. Během tohoto období také vyvinul mnoho kurzů a programů pro vzdělávání zubních lékařů a získal ocenění za výzkum vzdělávání od IADR. Po ukončení doktorského studia se Dr. Janda specializoval na zubní protetiku a svůj výzkum zaměřil na komplikace v protetice a implantologii.

Dr. Janda pracuje na částečný úvazek v soukromé praxi. Je také čestným profesorem univerzity v Hongk Kongu, kde pomáhá při výzkumu komplikací. Nedávno také dokončil svoji druhou publikaci – Dentální implantáty, příručka o prevenci, diagnostice a řešení komplikací.

 

Přednáška v 19:55

Vliv ústní hygieny

Jak lépe motivovat pacienty, aby dosáhli lepších výsledků v orální hygieně? Jak klinicky kontrolovat odstraňování biofilmu pacientem? Jak může pacient dosáhnout dobrých klinických výsledků? Připomene problémy, které mohou vzniknout v důsledku horší přístupnosti zubů a implantátů při orální hygieně. Celkově má tato přednáška pomoci s motivovat pacientů, získáte široký přehled a dovednosti, které můžete aplikovat ve vlastní praxi.

Seznamte se s  Dr. Ian Dunn BChD, MFGDP (UK), MSc (Perio):

Dr. Dunn vystudoval v Leedsu a v roce 1998 započal svou soukromou zubní praxi. V roce 2001 mu bylo uděleno čestné členství na Fakultě zubního lékařství. V roce 2002 nastoupil do pedagogického sboru Fakultní nemocnice v Liverpoolu na oddělení parodontologie. V roce 2010 obhájil Master of Degree v parodontologii a od roku 2013 je členem General Dental Council v parodontologii.

Dr.Dunn je v současnoti vedoucím parodontologem fakulty zubního lékařství a zároveň  má soukromou praxí na severozápadě Anglie. Je regionálním zástupcem britské parodontologické společnosti pro města Merseyside a Cheshire. V roce 2014 byl zvolen do vedení britské parodontologické společnosti (BSP).

 

Přednáška ve 20:45

Parodontitida a diabetes. Dva různé pohledy?

Diabetes mellitus (DM) a parodontitida (PD) postihují miliony lidí na celém světě, z nichž mnozí pacienti mají obě onemocnění současně. Klinická pozorování DM a PD dlouhodobě ukazují, že u pacientů se špatnou kontrolou glykemie je vyšší riziko rozvoje infekcí než u zdravých lidí bez diabetu. Hyperglykémie a následná inzulínová rezistence jsou hlavními mechanismy na pozadí tohoto problému. PD je také zdrojem chronického systémového zánětu, což může zhoršovat inzulínovou rezistenci. Zánět se podílí na vývoji a progresi vaskulárních onemocnění a komplikací zejména u DM. Náš výzkum prokázal, že úspěšná léčba parodontitida má za následek podstatné snížení systémových zánětlivých markerů a zlepšení vaskulárních funkcí, zejména u pacientů s diabetem 2. typu.

Tato přednáška zhodnotí historické klinické důkazy o asociaci PD a DM, nejnovější výsledky intervenčních studií a kriticky pojedná o možných mechanismech zaměřených na roli systémového zánětu. Pochopení těchto asociací umožní lékařům další vhled do obousměrné vazby mezi PD a DM a umožní jim zlepšit léčbu pacientů v každodenní klinické praxi.

Seznamte se s Dr Francesco D’Aiuto DMD, MClinDent (Paradontologie a implantologie), PhD, MRD RCS (Eng) RCPS (Glasg), FDS RCPS (Glasg):

Dr. D’Aiuto promoval v roce 1997 na univerzitě v Neapoli. V rámci postgraduálního studia se zúčastnil mnoha kurzů v oboru parodontologie v Itálii a Švédsku, které zakončil svojí specializací (MClinDent) na UCL v Londýně v roce 2008.  Výzkumnou kariéru zahájil získáním stipendia pro klinický výzkum od Italské  parodontologické společnosti v r. 2000 a následně doktorátem z klinické parodontologie na  UCL v Londýně. Získal řadu ocenění, včetně AAP Clinical Research Award (2005), Antony Rizzo Young Investigator Award v (2009), Innovators in Diabetes Award od UK Charity Diabetes VB (2012) a Clinical Senior Lectureship od Department of Health ve VB (2010). V roce 2017 byl jmenován profesorem parodontologie a vedoucím oddělení parodontologie na UCL. Jeho výzkum se zaměřuje především na souvislost mezi parodontálními a systémovými onemocněními včetně kardiovaskulárních chorob a diabetes, stejně tak patogenezi parodontitidy a inovativních terapie.

 

Celým večerem vás provede Dr. Claes Virdeborn, DDS, specialista v oboru parodontologie

Claes Virdeborn je specialistou v parodontologii s letitou klinickou praxí. Posledních deset let pracoval na vedoucích klinických a vzdělávacích pozicích ve Švédsku. Nyní je vedoucím katedry parodontologie na Odontologické fakultě univerzity v Malmö. Intenzivně se věnuje se důležitosti komunikace s pacienty, jejich motivace a porozumění zodpovědnosti za vlastní zdraví. Působí též jako odborný stomatologický poradce v krajské radě Scania ve Švédsku.

Dostupnost na prodejnách
Kliknutím na prodejnu zjistíte adresu a otevírací dobu
Adresa
Telefon
Email
Google Maps Detail prodejny