Temporomandibulární kloub

Péče o zuby
Sdílet na

Temporomandibulární kloub neboli čelistní kloub je kloubem složeným a také jedním z nejsložitějších v lidském těle. Patří současně mezi nejvytíženější klouby organismu. Umožňuje řadu funkcí jako je příjem potravy a její rozmělňování, mluvení či výrazy obličeje.

Základními pohyby čelistního kloubu je otevírání úst (deprese mandibuly) a zavírání úst (elevace mandibuly). Uspořádáním a stavbou kloubních částí je uožněn i pohyb dobředu (protrakce) a dozadu (retrakce) či do stran (lateropulze). Tyto pohyby jsou významné zejména při žvýkaní.

Temporomandibulární kloub je kloub párový, který spojuje pohyblivou dolní čelist s nepohyblivou kostí spánkovou. Tvořen je kloubní hlavicí nacházející se na dolní čelisti (caput mandibulae) a kloubní jamkou kosti spánkové (fossa mandibularis ossis temporalis). Ve své přední polovině je jamka doplněna kloubním hrbolem (tuberculum articulare). Kloubní štěrbina mezi hlavicí a jamkou je rozdělena klubním diskem (discus articularis) a po obvodu je čelistní kloub obemknut vazivovým kloubním pouzdrem.

Čelistní kloub je velmi často postižen některým pro něj typickým onemocněním, jako je napříkald dislokace či perforace kloubního disku. Tyto patologie jsou většinou doprovázeny zvukovými fenomény, mezi které patří lupání či vrzání. Čelistní kloub může být postižen také zánětlivými či degenerativními onemocněními, které jsou spojeny se ztíženým otevíráním úst či bolestí. Problémy týkající se čelistního kloubu řeši tzv. kloubní poradna.

Potřebujete poradit?

Napište našim odborníkům
MUDr. Alena Krugová
odborná konzultace dentální péče
Lucie Vokůrková
odborná konzultace dentální péče
Valentyna Nikolenko
odborná konzultace doplňků stravy
Dostupnost na prodejnách
Kliknutím na prodejnu zjistíte adresu a otevírací dobu
Adresa
Telefon
Email
Google Maps Detail prodejny