SPECIALISTA V PÉČI O ZUBY A TĚLO
Chcete poradit?
800 10 50 50

Účinnost Waterpiku potvrzena v klinických studiích


Nedávný výzkum jednoznačně dokazuje, že Waterpik® ústní irigátory jsou efektivnější než dentální nit pro odstranění zubního plaku, snížení krvácivosti dásní a redukci zánětu dásní. Klinické studie produktů Waterpik® byly provedeny nezávislými univerzitami, které je publikovaly v odborné literatuře.

 

Rychlé odstranění plaku během 3 sekund

Použitím rastrovacího elektronového mikroskopu bylo prokázáno, že klasická tryska dokáže odstranit 99,9 % a ortodontická tryska 99,8 % plaku z ošetřené oblasti během 3 sekund.

Compend Contin Ed Dent 2009; 30 (Suppl 1) 

 

Výraznější snížení krvácivosti i zánětu dásní

Použití ústní sprchy spolu s manuálním kartáčkem dokáže významně zlepšit orální zdraví pacientů. Výsledek byl patrný již během 4 týdnů používání. Doplnění irigace do zubní péče způsobilo redukci krvácení dásní o 93 % a snížení zánětu dásní o 52 % ve srovnání s používáním klasické zubní nitě spolu s manuálním kartáčkem.

Journal of Clinical Dentistry, 2005; 16(3):71-77

 

Odstranění plaku a snížení krvácivosti u dospívajících pacientů s fixním ortodontickým aparátem

Ústní irigátor v kombinaci s manuálním zubním kartáčkem byl 3krát účinnější při odstranění zubního plaku oproti skupině používající manuální kartáček se zubní nití a 5krát účinnější oproti skupině, která si čistila zuby pouze manuálním kartáčkem. Vliv na snížení krvácivosti dásní byl při použití Waterpiku o 26 % lepší než u skupiny s dentální nití a o 53 % lepší než u skupiny používající pouze manuální kartáček.

Am J ortho Dentifacial Orthop 2008; 133(4):565-571

 

Vliv subgingivální irigace chlorhexidinem u pacientů s implantáty

Pacienti, kteří používali Waterpik s tryskou Pik Pocket a 0,6% roztokem CHX dosáhli významně vyššího odstranění plaku a snížení krvácení dásní než pacienti, kteří pouze vyplachovali ústa 0,12% roztokem CHX. Irigace byla o 87 % účinnější v redukci krvácení dásní než samotný výplach. V redukci zánětu byla ústní sprcha efektivnější až  350 %.

Am J Dent 1997; 10: 107-110

 

Pacienti s diabetem

Srovnávací hodnocení s dodatečnou irigací u diabetiků

Během tříměsíční studie se u pacientů, kteří používali ústní sprchu s tryskou Pik Pocket, snížilo krvácení dásní o 44 % v porovnání se skupinou, která prováděla pouze běžnou ústní hygienu. Ústní sprcha dokázala zredukovat sérové hladiny prozánětlivých cytokinů IL-1β a PG2, bakterií a dalších mediátorů podílejících se na destrukci tkání. U trysky Pik Pocket se prokázal kumulativní pozitivní vliv ve znovuobnovení zdravé periodontální tkáně u skupiny diabetiků.

Al-mubarak S, J Clin Periodontol 2002; 29: 295-300

 

Infekce a zánět

Klinicky bylo ověřeno, že pravidelnou ústní irigací dochází k redukci patogenů zodpovědných za rozvoj infekce a současně i ke snížení prozánětlivých mediátorů, jako je IL-1β a PGE2, spojených s rozpadem závěsného aparátu a úbytkem kosti. Navíc při irigaci vodní tryskou dochází k nárůstu proti-zánětlivého mediátoru IL-10 (blokátor IL-1β) a k zachování hladiny INFγ cytokinu, který ničí patogenní bakterie.

Cutler C et al., J Clin Periodontol 2000; 27: 134-143

 

Whitening: vybělení i těžko dostupných mezizubních prostor

Waterpik Whitening s plnící rukojetí pro bělicí tablety je schopen během 2 týdnů odstranit až o 25 % více barevných pigmentací než je možné pouhým běžným čištěním. Klinické studie vychází z dvoutýdenního monitoringu dvou skupin, které Lobene Stain Indexem potvrdily účinnost bělení i těžko dostupných míst. 

Milliman JL, Milleman KR, Battershell K, Lyle DM. Study conducted at Salus Research, Fort Wayne, IN. 2014