Účinnost Waterpiku potvrzena v klinických studiích

PM
Tým Profimed
čtení na 3 min
Sdílet na
Nedávný výzkum jednoznačně dokazuje, že Waterpik® ústní irigátory jsou efektivnější než dentální nit pro odstranění zubního plaku, snížení krvácivosti dásní a redukci zánětu dásní. Klinické studie produktů Waterpik® byly provedeny nezávislými univerzitami, které je publikovaly v odborné literatuře.

 

Rychlé odstranění plaku během 3 sekund

Použitím rastrovacího elektronového mikroskopu bylo prokázáno, že klasická tryska dokáže odstranit 99,9 % a ortodontická tryska 99,8 % plaku z ošetřené oblasti během 3 sekund.

Compend Contin Ed Dent 2009; 30 (Suppl 1) 

 

Výraznější snížení krvácivosti i zánětu dásní

Použití ústní sprchy spolu s manuálním kartáčkem dokáže významně zlepšit orální zdraví pacientů. Výsledek byl patrný již během 4 týdnů používání. Doplnění irigace do zubní péče způsobilo redukci krvácení dásní o 93 % a snížení zánětu dásní o 52 % ve srovnání s používáním klasické zubní nitě spolu s manuálním kartáčkem.

Journal of Clinical Dentistry, 2005; 16(3):71-77

 

Odstranění plaku a snížení krvácivosti u dospívajících pacientů s fixním ortodontickým aparátem

Ústní irigátor v kombinaci s manuálním zubním kartáčkem byl 3krát účinnější při odstranění zubního plaku oproti skupině používající manuální kartáček se zubní nití a 5krát účinnější oproti skupině, která si čistila zuby pouze manuálním kartáčkem. Vliv na snížení krvácivosti dásní byl při použití Waterpiku o 26 % lepší než u skupiny s dentální nití a o 53 % lepší než u skupiny používající pouze manuální kartáček.

Am J ortho Dentifacial Orthop 2008; 133(4):565-571

 

Vliv subgingivální irigace chlorhexidinem u pacientů s implantáty

Pacienti, kteří používali Waterpik s tryskou Pik Pocket a 0,6% roztokem CHX dosáhli významně vyššího odstranění plaku a snížení krvácení dásní než pacienti, kteří pouze vyplachovali ústa 0,12% roztokem CHX. Irigace byla o 87 % účinnější v redukci krvácení dásní než samotný výplach. V redukci zánětu byla ústní sprcha efektivnější až  350 %.

Am J Dent 1997; 10: 107-110

 

Pacienti s diabetem

Srovnávací hodnocení s dodatečnou irigací u diabetiků

Během tříměsíční studie se u pacientů, kteří používali ústní sprchu s tryskou Pik Pocket, snížilo krvácení dásní o 44 % v porovnání se skupinou, která prováděla pouze běžnou ústní hygienu. Ústní sprcha dokázala zredukovat sérové hladiny prozánětlivých cytokinů IL-1β a PG2, bakterií a dalších mediátorů podílejících se na destrukci tkání. U trysky Pik Pocket se prokázal kumulativní pozitivní vliv ve znovuobnovení zdravé periodontální tkáně u skupiny diabetiků.

Al-mubarak S, J Clin Periodontol 2002; 29: 295-300

 

Infekce a zánět

Klinicky bylo ověřeno, že pravidelnou ústní irigací dochází k redukci patogenů zodpovědných za rozvoj infekce a současně i ke snížení prozánětlivých mediátorů, jako je IL-1β a PGE2, spojených s rozpadem závěsného aparátu a úbytkem kosti. Navíc při irigaci vodní tryskou dochází k nárůstu proti-zánětlivého mediátoru IL-10 (blokátor IL-1β) a k zachování hladiny INFγ cytokinu, který ničí patogenní bakterie.

Cutler C et al., J Clin Periodontol 2000; 27: 134-143

 

Whitening: vybělení i těžko dostupných mezizubních prostor

Waterpik Whitening s plnící rukojetí pro bělicí tablety je schopen během 2 týdnů odstranit až o 25 % více barevných pigmentací než je možné pouhým běžným čištěním. Klinické studie vychází z dvoutýdenního monitoringu dvou skupin, které Lobene Stain Indexem potvrdily účinnost bělení i těžko dostupných míst. 

Milliman JL, Milleman KR, Battershell K, Lyle DM. Study conducted at Salus Research, Fort Wayne, IN. 2014

 

 

Potřebujete poradit?

Napište našim odborníkům
Pavlína Ditrichová
odborná konzultace kosmetiky
MDDr. Nikolleta Benešová
odborná konzultace dentální péče
Ing. Kristýna Corso
odborná konzultace dětského sortimentu
Dostupnost na prodejnách
Kliknutím na prodejnu zjistíte adresu a otevírací dobu
Adresa
Telefon
Email
Google Maps Detail prodejny