Existuje příčinná souvislost mezi zánětem dásní a Alzheimerovou chorobou?

PM
Tým Profimed
čtení na 3 min
Sdílet na
Alzheimerova choroba je nejčastější typu demence, kdy dochází k neurodegenerativnímu onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk je podle nejnovějších studií přítomen enzym bakterie Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis).

Primárně je tato bakterie příčinou chronického onemocnění dásní, latinsky pojmenovaného jako Gingivitis chronica. Vznik onemocnění je podmíněn zubním mikrobiálním povlakem. Z neléčeného chronického zánětu dásní se postupem času vyvine závažnější onemocnění a to parodontitida, kterou je ohrožena existence jednotlivých zubů i fungování celého organizmu. V nejnovějších studiích došli lékaři k závěru, že právě zmiňovaná bakterie P. gingivalis je přítomná v mozku lidí trpících Alzheimerovou chorobou.

Výzkum společnosti Cortexyme Inc. vedený psychiatrem Stephenem Dominem započal hypotézou, že Alzheimerova choroba může mít infekční příčinu. Ve spolupráci s laboratořemi v Evropě, USA a Austrálii se potvrdilo, že u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou se v mozku vyskytoval P. gingivalis. Ve více než 90 % případů byl také objeven toxický enzym Gingipain produkovaný touto bakterií. K potvrzení příčinné souvislosti mezi bakterií P gingivalis a neurozánětlivých – neurodegenerativních procesů posloužily laboratorní testy prováděné na myších. V šesti týdenním cyklu byly myši infikovány zmíněnou bakterií. Bakteriální infekce z postižených dásní se rozšířila do mozku a způsobila negativní změny typické pro Alzheimerovu chorobu. Samotná existence Gingipainu negativně ovlivňovala proteiny nezbytné pro normální fungování neuronů. Dalším jevem byla zvýšená hladila β-amyloid proteinu, který je zodpovědný za opakované mozkové krvácení, postupný rozklad nervových vláken a nervových buněk.

Jak upozornil server ScienceAlert, není to poprvé, co bylo Alzheimerovo onemocnění spojeno s úrovní ústní hygieny. Také psychiatři a stomatologové z lékařské univerzity Taipei na Taiwanu provedli studie na pacientech starších 65 let, a přinesli závěry,  že u lidí s 10 a více letým chronickým zánětem dásní je pravděpodobnost rozvoje nemoci rovná 70 %.

Z výsledků výzkumů vyplývá, že chronický zánět dásní přispívá k rozvoji demence a kognitivních poruch. I nadále však probíhají výzkumy, které by podpořily kauzalitu mezi P. gingivalis a vznikem Alzheimerovy choroby s cílem vyvinout léky, které by byly schopné tuto nemoc vyléčit. 

 

Citace: 

MAZÁNEK, Jiří. Stomatologie pro dentální hygienistky. Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4865-8.

YAO‐TUNG LEE MD, HSIN‐CHIEN LEE MD a CHAUR‐JONGH HU MD. Periodontitis as a Modifiable Risk Factor for Dementia: A Nationwide Population‐Based Cohort Study [online]. [cit. 2019-02-26]. DOI: https://doi.org/10.1111/jgs.14449. Dostupné z:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgs.14449

ELIZABETH KRALL KAYE PHD, AILEEN VALENCIA BS a NIVINE BABA MA. Tooth Loss and Periodontal Disease Predict Poor Cognitive Function in Older Men [online]. [cit. 2019-02-26]. DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1532-5415.2010.02788.x. Dostupné z:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1532-5415.2010.02788.x

YEAGER, Ashley. Gum Disease Could Drive Alzheimer’s: Study. www.the-scientist.com[online]. 24.1.2019 [cit. 2019-02-26]. Dostupné z:https://www.the-scientist.com/news-opinion/gum-disease-could-drive-alzheimers--study-65379

Potřebujete poradit?

Napište našim odborníkům
Lucie Pospíšilíková, DiS.
odborná konzultace dentální péče
Dostupnost na prodejnách
Kliknutím na prodejnu zjistíte adresu a otevírací dobu
Adresa
Telefon
Email
Google Maps Detail prodejny